Oferta nabycia mieszkania w systemie ratalnym proponowanym przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (inwestora),  realizującą inwestycję Mieszkania przy Starym Ogrodzie

 1. Nabycie mieszkania w systemie ratalnym do 50% wartości lokalu mieszkalnego
  (w indywidualnych przypadkach z możliwością zwiększenia kwoty maksymalnie do 65% wartości lokalu mieszkalnego).
 2. Okres spłaty rat maksymalnie do 5 lat (60 miesięcy).
 3. Oprocentowanie 5% w skali roku.
 4. Raty równe lub malejące. Odsetki płacone w każdej racie.
 1. Zabezpieczenie obowiązkowe – hipoteka na finansowanym lokalu mieszkalnym oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych. W przypadku niskiej zdolności kredytowej  możliwe jest zabezpieczenie poprzez poręczycieli, posiadających zdolność kredytową.
 2. Polisa ubezpieczeniowa na życie jest wymagana w przypadku, gdy o zakup mieszkania w systemie ratalnym ubiega się jedna osoba lub tylko jedna osoba osiąga dochód. Ubezpieczenie obejmuje osobę osiągającą dochód. Polisa może być wymagana także w przypadku dużej różnicy w dochodach osób, kupujących mieszkanie w systemie ratalnym. W takim przypadku ubezpieczeniu podlega osoba uzyskująca wyższy dochód.
 3. Hipoteka zostanie wykreślona po całkowitej spłacie zobowiązań Kupującego  związanych z zakupem lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym.
 4. Opłaty z tytułu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań finansowych ponosi osoba nabywająca lokal mieszkalny w systemie ratalnym.
 5. Mieszkanie obciążone zobowiązaniami finansowymi z tytułu nabycia lokalu w systemie ratalnym można sprzedać, jeśli środki ze sprzedaży mieszkania zostaną przekazane na spłatę zobowiązań.
 1. Wymagane dokumenty – dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające źródło
  i wysokość uzyskiwanych dochodów np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów wystawione przez pracodawcę na druku inwestora (WISBiOP w Radomiu), oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
  W przypadku działalności gospodarczej rodzaj dokumentów zależy od formy prowadzonej działalności gospodarczej i sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.
 2. Inwestor nie pobiera żadnych prowizji za sprzedaż mieszkania w systemie ratalnym i wcześniejszą spłatę zobowiązań przez osobę nabywającą lokal
  w systemie ratalnym.

Szczegółowe warunki dotyczące nabycia lokalu mieszkalnego w systemie ratalnym zostaną określone w umowie.