INWESTOR Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem porządkowym 243
 ADRES  26-600 Radom, ul. Grzybowska 4/6
NIP 948-22-69-833
 REGON  672883542
 NR TELEFONU  +48 48 384 56 55
 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  mieszkania@wisbiop.pl
 OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Realizowany jest jeden budynek mieszkalny, wielorodzinny.
Budynek czterokondygnacyjny, bez kondygnacji podziemnej o solidnej i trwałej konstrukcji z ram „H” jest adaptowany na budynek mieszkalny wielorodzinny. Konstrukcja budynku pozwala na dowolną aranżację i strukturę mieszkań.
Budynek składający się z dwóch oddzielonych części, każda z odrębnym wejściem i klatką schodową. Dojazd do budynku zapewniony jest od strony ul. Mokrej i/lub ul. Łamanej.